Delta i ett globalt upprop för rättvis fördelning

Skriv under det globala uppropet för rättvis fördelning och bidra med din röst till det ökade kravet på en rättvisare fördelning av tillgångar, makt och resurser, inom och mellan länder.

Som förklaras i rapporten Fördelning som vår gemensamma sak, är principen om rättvis fördelning redan av central betydelse för olika krav på social rättvisa, bevarande av miljön, global fred och verklig demokrati. Kampanjen 'Det globala uppropet för rättvis fördelning' har som ändamål att bygga vidare på denna vetskap bland berörda medborgare och det civila samhällets organisationer. Syftet är att främja den potentiella roll som ett upprop för fördelning kan spela, i att förena människor över hela världen för en gemensam sak.

Underteckna denna kampanj nedan, som en individ eller organisation, och visa ert stöd för principen om rättvis fördelning, relaterat till ert engagemang och kampanjaktiviteter, och distribuera gärna kampanjen vidare inom era grupper och sociala nätverk.

* Ladda ner kampanjens yttrande som PDF.
* Läs rapporten: Fördelning som vår gemensamma sak.
* Visa kampanjens strategidokument.
* Stöd kampanjen genom att ge en donation.
* Kontakta oss om kampanjen, eller be om en intervju eller presentation.


Ett globalt upprop för rättvis fördelning

Som globala medborgare och organisationer med vilja att upprätthålla mänsklighetens gemensamma väl, erkänner vi att:

Fördela tillhör vår mänskliga natur
Bruket att dela med varandra är inbyggt i livet vi lever i våra familjer och i olika grupper. Trots detta har vi byggt samhällen som mer och mer uppmuntrar girighet, själviskhet och materiella värden. Nu har tiden kommit att skapa en mer jämlik och enad värld - en värld som återspeglar och understödjer det som är vår mänskliga natur.

Vår brist på rättvis fördelning är grundorsaken till världens kriser
Världen över ser vi de tragiska konsekvenserna av vår brist att fördela rättvist. Vi kan inte längre leva med den växande klyftan mellan rika och fattiga, överutnyttjandet och slöseriet av planetens knappa resurser, ändlösa konflikter förorsakade av aggressiv konkurrens och nationella anspråk på egen vinning.

Rättvis fördelning är nyckeln till skapandet av en bättre värld
Vi måste skyndsamt reformera våra politiska och ekonomiska system i enlighet med principen om rättvis fördelning. Utan en rättvisare fördelning av tillgångar, makt och resurser både inom och mellan nationer, kommer det att förbli omöjligt att skapa en rättfärdig och hållbar framtid.

Ett krav på rättvisare fördelning är på framväxt i världen
När våra regeringar fortsätter i gamla spår, ropar vanliga medborgare på fördelning och rättvisa som aldrig förr. Det är absolut nödvändigt att många fler miljoner människor blir förespråkare för en förändring – jordens och kommande generationers väl är beroende av denna globala medvetandeförändring.

Fördelning är en gemensam angelägenhet som förenar oss alla
Nu, mer än någonsin, är kravet på fördelning av central betydelse för alla de människor som arbetar för social rättvisa, bevarande av miljön, verklig demokrati och global fred. Tillsammans kan vi förena våra insatser i en global rörelse bestående av medborgare och organisationer, som uppmanar till en rättvisare fördelning av alla dess olika slag.

Genom att skriva under ovanstående yttrande bekräftar vi den grundläggande vikten av att stärka och utöka alla genuina former av fördelning i vår splittrade värld. Vi bidrar därför med vår röst till en framväxande, världsomfattande uppmaning till rättvis fördelning och förbinder oss att vid varje möjligt tillfälle engagera oss i denna avgörande diskussion. 

Översättning: Adriane Trottner

Individual signatures

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Organisational signatures

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.