Pridružite se globalnemu pozivu k medsebojni delitvi

Podpišite globalni poziv k medsebojni delitvi in dodajte svoj glas vse številčnejšim zahtevam za pravičnejšo delitev premoženja, moči in virov znotraj držav in med njimi.

Kot je pojasnjeno v poročilu Sharing as our common cause (Medsebojna delitev kot naš skupni smoter), je načelo medsebojne delitve že zdaj v središču različnih pozivov k socialni pravičnosti, skrbi za okolje, svetovnemu miru in resnični demokraciji. Kampanja ‘globalni poziv k medsebojni delitvi’ je namenjena krepitvi tega spoznanja med zavzetimi državljani in organizacijami civilne družbe, da bi promovirali potencialno vlogo, ki jo poziv k medsebojni delitvi lahko odigra pri združevanju državljanov za skupni smoter po vsem svetu.

Prosimo, da kot posamezniki ali organizacije podpišete spodnjo izjavo, s čimer boste pokazali svojo podporo načelu medsebojne delitve v povezavi s svojim delom in aktivnostmi v okviru kampanje, ter jo množično delite v svojih skupinah in na družbenih omrežjih.


Globalni poziv k medsebojni delitvi

Kot globalni državljani in organizacije, ki podpiramo skupno dobro vsega človeštva, prepoznavamo naslednje:

Medsebojna delitev je naša človeška narava
Prakticiranje medsebojne delitve je sestavni del tega, kako živimo v svojih družinah in skupnostih, čeprav smo ustvarili družbo, ki nadvse spodbuja pohlep, sebičnost in materialistične vrednote. Zdaj je čas, da ustvarimo enakopravnejši in bolj združen svet – svet, ki odraža in podpira tisto, kar v resnici pomeni biti človek.

Temeljni vzrok svetovne krize je, ker nismo zmožni deliti med seboj
Po vsem svetu vidimo tragične posledice tega, ker nismo zmožni deliti med seboj. Ne moremo več prenašati vse večjega razkoraka med bogatimi in revnimi, prekomerne in potratne uporabe omejenih planetarnih virov ter nenehnih konfliktov, ki jih sprožata agresivna konkurenčnost in sebičnost držav.

Medsebojna delitev je ključ za stvaritev boljšega sveta
Nujno moramo reformirati svoje politične in ekonomske sisteme, tako da jih bomo bolje uskladili z načelom medsebojne delitve. Brez pravičnejše porazdelitve premoženja, moči in virov tako znotraj držav kot med njimi, ne bo mogoče vzpostaviti pravičnejše in trajnostne prihodnosti.

Zahteva po medsebojni delitvi po vsem svetu narašča
Medtem ko vlade še naprej delujejo po starem, pa navadni državljani v doslej nevidenem obsegu pozivajo k medsebojni delitvi in pravičnosti. Nujno je, da še nadaljnji milijoni ljudi prevzamejo vodilno vlogo zagovornikov sprememb – blaginja Zemlje in prihodnjih generacij je odvisna od tega premika v globalni zavesti.

Medsebojna delitev je skupni smoter, ki nas vse združuje
Poziv k medsebojni delitvi je bolj kot kdajkoli prej osrednja zahteva vseh tistih, ki si prizadevajo za socialno pravičnost, skrb za okolje, resnično demokracijo in svetovni mir. Skupaj lahko združimo svoja prizadevanja v globalnem gibanju državljanov in organizacij, ki pozivamo k medsebojni delitvi v vsej njeni raznolikosti.

S podpisom te izjave potrjujemo temeljni pomen krepitve in razširitve vseh pristnih oblik medsebojne delitve v našem razdeljenem svetu. Zato dodajamo svoj glas k porajajočemu vsesvetovnemu pozivu k medsebojni delitvi in se zavezujemo, da bomo ob vsaki priložnosti sodelovali v tej izjemno pomembni razpravi.

Prevajanje: Rok Kralj

Individual signatures

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Organisational signatures

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.